Nasara Grafik

Termeni și condiții

Acești termeni și condiții („Acord”) stabilesc termenii și condițiile generale ale utilizării de către dvs. a site-ului web nasaragrafik.com („Site-ul” sau „Serviciul”) și a oricăror produse și servicii asociate acestuia (colectiv, „Servicii”). Acest Acord este obligatoriu din punct de vedere juridic între dumneavoastră („Utilizator”, „dvs.” sau „al dumneavoastră”) și Nasara Grafik („Nasara Grafik”, „noi”, „noi” sau „nostru”). Dacă încheiați acest acord în numele unei companii sau al unei alte entități juridice, declarați că aveți autoritatea de a lega o astfel de entitate la acest acord, caz în care termenii „Utilizator”, „dvs.” sau „dvs.” se vor referi la o astfel de entitate. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui acord, nu trebuie să acceptați acest acord și nu puteți accesa și utiliza site-ul web și serviciile. Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați termenii acestui acord. Recunoașteți că acest Acord este un contract între dvs. și Nasara Grafik, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs. și guvernează utilizarea de către dvs. a site-ului și a serviciilor.

Cuprins

  1. Contactează-ne

Deși site-ul web și serviciile pot fi conectate la alte resurse (cum ar fi site-uri web, aplicații mobile etc.), nu implicăm, direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare, aprobare sau afiliere cu vreo resursă legată, cu excepția cazului în care este specificat în mod specific. aici. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea și nu garantăm ofertele oricărei companii sau persoane sau conținutul resurselor acestora. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul oricărei alte terțe părți. Ar trebui să revizuiți cu atenție declarațiile legale și alte condiții de utilizare a oricărei resurse pe care o accesați printr-un link de pe site. Conectarea dvs. către orice alte resurse din afara site-ului este pe propriul risc.

Utilizări interzise

În plus față de alți termeni prevăzuți în Acord, vi se interzice utilizarea site-ului web și a serviciilor sau a conținutului: (a) în orice scop ilegal; (b) să solicite altora să efectueze sau să participe la orice acte ilegale; (c) pentru a încălca orice reglementări, reguli, legi sau ordonanțe locale internaționale, federale, provinciale sau de stat; (d) pentru a încălca sau încălca drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora; (e) să hărțuiască, să abuzeze, să insulte, să rănească, să defăimeze, să defăimeze, să denigreze, să intimideze sau să discrimineze pe criterii de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau dizabilitate; (f) să prezinte informații false sau înșelătoare; (g) pentru a încărca sau transmite viruși sau orice alt tip de cod rău intenționat care va sau poate fi utilizat în orice mod care va afecta funcționalitatea sau funcționarea site-ului și a serviciilor, a produselor și serviciilor terților sau a internetului; (h) pentru a trimite spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl sau scrape; (i) pentru orice scop obscen sau imoral; sau (j) pentru a interfera cu sau eluda caracteristicile de securitate ale site-ului web și ale serviciilor, ale produselor și serviciilor terților sau ale internetului. Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea site-ului web și a serviciilor pentru încălcarea oricăreia dintre utilizările interzise.

Drepturi pentru proprietate intelectuala

„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile prezente și viitoare conferite prin statut, drept comun sau capital în sau în legătură cu orice drept de autor și drepturi conexe, mărci comerciale, desene, brevete, invenții, bunăvoință și dreptul de a acționa în justiție pentru transmitere, drepturi de invenții, drepturi de utilizare și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, în fiecare caz, indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate, inclusiv toate cererile și drepturile de a solicita și de a fi acordate, drepturi de a revendica prioritate de la aceste drepturi și toate drepturile sau formele similare sau echivalente protecție și orice alte rezultate ale activității intelectuale care subzistă sau vor exista acum sau în viitor în orice parte a lumii. Acest Acord nu vă transferă nicio proprietate intelectuală deținută de Nasara Grafik sau de terți, iar toate drepturile, titlurile și interesele asupra și asupra unei astfel de proprietăți vor rămâne (între părți) exclusiv Nasara Grafik. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, graficele și logo-urile utilizate în legătură cu site-ul web și serviciile sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Nasara Grafik sau ale licențiatorilor săi. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și logo-uri utilizate în legătură cu site-ul web și serviciile pot fi mărci comerciale ale altor terți. Utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor nu vă acordă niciun drept sau licență de a reproduce sau de a utiliza în alt mod oricare dintre mărcile comerciale Nasara Grafik sau terțe părți.

Limitare a răspunderii

În măsura permisă de legea aplicabilă, în niciun caz Nasara Grafik, afiliații, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători față de orice persoană pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale, punitive, de acoperire sau consecvente ( inclusiv, fără limitare, daune pentru profituri pierdute, venituri, vânzări, fondul comercial, utilizarea conținutului, impactul asupra afacerii, întreruperea activității, pierderea economiilor anticipate, pierderea oportunității de afaceri) oricum cauzate, în baza oricărei teorii a răspunderii, inclusiv, fără limitare, , contract, delict, garanție, încălcare a obligației statutare, neglijență sau altfel, chiar dacă partea răspunzătoare a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau ar fi putut prevedea astfel de daune. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a Nasara Grafik și a afiliaților săi, funcționarilor, angajații, agenții, furnizorii și licențiatorii săi în legătură cu serviciile va fi limitată la o sumă nu mai mare de un dolar sau orice sume plătite efectiv în numerar. de către dumneavoastră către Nasara Grafik pentru perioada anterioară de o lună anterioară primului eveniment sau eveniment care a dat naștere unei astfel de răspunderi. Limitările și excluderile se aplică și în cazul în care acest remediu nu vă compensează în totalitate pentru orice pierderi sau eșecuri în scopul său esențial.

Separabilitate

Toate drepturile și restricțiile cuprinse în acest acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și obligatorii numai în măsura în care nu încalcă nicio lege aplicabilă și sunt destinate a fi limitate în măsura în care este necesar, astfel încât să nu facă acest acord ilegal, invalid. sau inaplicabile. Dacă orice prevedere sau parte a oricărei prevederi a acestui acord va fi considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă de către o instanță de jurisdicție competentă, intenția părților este ca prevederile rămase sau părți ale acestora să constituie acordul lor cu privire la subiectul prezentului, iar toate aceste prevederi rămase sau părți ale acestora vor rămâne în vigoare și în vigoare.

Schimbări și amendamente

Ne rezervăm dreptul de a modifica acest acord sau termenii săi referitori la site-ul web și serviciile în orice moment, la discreția noastră. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. De asemenea, vă putem notifica în alte moduri, la discreția noastră, cum ar fi prin informațiile de contact pe care le-ați furnizat.

O versiune actualizată a acestui Acord va intra în vigoare imediat după publicarea Acordului revizuit, dacă nu se specifică altfel. Utilizarea în continuare a site-ului web și a serviciilor după data intrării în vigoare a Acordului revizuit (sau orice alt act specificat la acel moment) va constitui consimțământul dumneavoastră pentru aceste modificări.

Acceptarea acestor termeni

Confirmați că ați citit acest Acord și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestuia. Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, sunteți de acord să fiți legat de acest acord. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii acestui Acord, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați site-ul web și serviciile. Această politică privind termenii și condițiile a fost creată cu ajutorul  WebsitePolicies.

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații cu privire la acest Acord, vă încurajăm să ne contactați folosind detaliile de mai jos:

https://nasaragrafik.com/contact/
[email protected]
Strada Conac Nr. 8a, Etaj 1, Dumbrăvița, Timis, Romania

This document was last updated on July 13, 2023

Scroll to Top
Deschide chat
Aveti nevoie de ajutor
Bun venit!
Vă vom ajuta să vă transformați viziunile în realitate, folosind un design deosebit fie pentru materialele printate, fie pentru design digital sau cu soluții de motion graphics care să vă pună în valoare brandul.
Cum vă putem ajuta astăzi?